Tvoríme trvalo
udržateľnú
budúcnosť

Naším cieľom je vybudovanie a prevádzkovanie veterných elektrární novej generácie, ktorými priblížime Slovensko k uhlíkovej neutralite a prispejeme k čistejšiemu ovzdušiu.

O spoločnosti

obnoviteľné zdroje

Green Energy Holding je partnerský projekt spoločností green energy slovakia a Püspök Group. Projekt je aktívny od roku 2020 a jeho primárnym cieľom je úspešné vybudovanie a prevádzkovanie elektrární novej generácie na území Slovenska.

Spojením síl dvoch skúsených lokálnych lídrov dlhodobo pôsobiacich v sektore obnoviteľných zdrojov elektrickej energie (OZE) v regióne Centrálnej a Východnej Európy (CEE) vzniká silný partner pre prichádzajúce príležitosti na domácom trhu trvalo udržateľnej výroby elektriny. V našich portfóliach realizovaných a prevádzkovaných elektrární máme spolu 50 solárnych projektov, 2 bioplynové projekty, a 13 veterných projektov s viac ako 100 inštalovanými veternými elektrárňami. Celkový inštalovaný výkon činí viac ako 465 MW.

obnoviteľné zdroje

Naše čísla

MW

Inštalovaný výkon

GWh

Celková ročná výroba

Počet pokrytých domácností

ton

Ušetrené emisie CO2 ročne

Prečo veterná energia

obnoviteľné zdroje

Veterné elektrárne (VE) dnes dosahujú nižšiu cenu výroby 1 MWh ako prevádzka existujúcich jadrových elektrární, a sú výrazne lacnejšie ako tepelné elektrárne. (Výrobná cena znamená investičné náklady, prevádzkové náklady a náklady na odstránenie stavby, v pomere na 1 MWh vyrobenej elektriny počas životnosti technológie)

Výstavba tradičných elektrární trvá násobne dlhšie ako u VE, ktoré je navyše možné budovať priamo pri mieste spotreby. VE sú decentralizované menšie jednotky, čo znamená menšie riziko veľkého výpadku dodávky energie.

Tradičné elektrárne sú závislé od dodávky materiálu, ktorého dostupnosť je obmedzená a konečná. Materiál je energeticky náročný na vyťaženie, spracovanie a transport, pričom VE pracujú s prirodzene dostupnými zdrojom. Sú síce závislé od vetra, ale dokážu výborne pokrývať spotrebu energie v exponovaných mesiacoch v rámci energetickej siete, čím šetria zdroje potrebné na výrobu tradičným spôsobom.

Cieľom Green Energy Holding do budúcnosti je maximalizovať podiel dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov vrátane veternej energie tak, aby bola pokrytá spotreba priemyslu aj domácností.

Máte na nás otázky?